Стандарт

Архивы

Ці Правила складено з урахуванням Правил WDC, WDC AL, BDC (British Dance Council) і адаптовані для танцювальних організацій, членів WDC AL, розвиваючих і популяризуючих спортивні бальні танці в Україні.
Пропозиції щодо внесення змін до Правил розглядаються комітетом з розробки правил і, якщо, прийнято колегіальне, аргументоване рішення, вносяться необхідні зміни. Зміни, до існуючих правил, обговорюються кожні три роки.

Актуально на сьогодні — 1.01.2018г. до 31.12. 2020р.
Наступний период        — 1.01.2021р. до 31.12. 2023р.

ОРГАНІЗАЦІЯ визначає базовою, міжнародну програму виконання фігур і варіацій — програму Британської Танцювальної Ради, що відповідає рішенню Всесвітньої Танцювальної Ради. Дані Правила мають велике значення для підготовки початківців, класифікаційних танцюристів і, особливо, для вікової групи Ювенали, так як для них, фактично, «Відкритим Чемпіонатом Світу» є Юніорський Міжнародний Фестиваль в Блекпулі (Англія), який проводиться за Правилами Британської Танцювальної Ради.
У правилах дозволені до виконання всі фігури і варіації, описані в зазначених підручниках, включаючи зауваження і доповнення, крім фігур, які були виключені Британською Танцювальною Радою.

Фігури виконуються тільки в тих танцях, в яких наводиться їх опис. Не дозволено танцювати частини фігур, якщо це не обумовлено в підручниках.
Санкції: якщо варіація пари не відповідає Правилам і пара отримала попередження від спортивного інспектора або головного судді, то вона повинна до наступного кола змагань привести варіацію у відповідність з Правилами або ж бути готовою до дискваліфікації з цього танцю.

У фіналі дискваліфікація може бути без попередження.

Дискваліфікація — це анулювання результату танцювальної (спортивної) пари, танцюриста, спортсмена в даному танці, в даному турі.

СТАНДАРТНА ПРОГРАМА

Загальні Правила

ЮВЕНАЛИ

(згідно правил Британської Танцювальної Ради)

На рейтингових змаганнях, на Чемпіонатах, Кубках та Гран-Прі,
Ювенали 1 виконують п’ять танців стандартної програми:
повільний вальс,танго, віденський вальс, фокстрот, квікстеп;

Ювенали 2 виконують п’ять танців стандартної програми:
повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот, квікстеп.

 

Дозволяється:

Фігури:

Виконувати повний список фігур, описаних у підручниках, включно з примітками, зауваженнями та доповненями. Фігури можуть бути використовані тільки у тому танці, в якому описані в підручниках.

Рівняння, позиції, ступень повороту:

Рівняння, початкова та кінцева позиції і ступінь повороту повинні виконуватися так, як описані в підручниках, з зауваженнями включно.

Попередні та наступні:

Будь-які попередні та наступні фігури дозволяються, але тільки якщо вони відповідають вищезазначеним вимогам (рівняння, ступеня повороту, початкової і кінцевої позиції)

Повільний Вальс:

Всі зазначені фігури, у тому числі: «Passing Natural Turn» з ПП (як незалежна Фігура)

За виключенням:

  1. a) «Contra Check»
  2. b) «Left Whisk»
  3. c) «Oversway»

Фокстрот:

Всі зазначені фігури, за виключенням:

  1. a) «Сontra Check»
  2. b) «Oversway»

Танго

Всі зазначені фігури, за виключенням :

  1. a) «Oversway»
  2. b) «Contra Check»
  3. c) «Left Whisk»

Квікстеп:

Всі зазначені фігури включаючи:

«Passing Natural Turn» з ПП як незалежна фігура.

Віденський вальс:

Зазначені фігури:

1) «Reverse Turn»
2) «Natural Turn»
3) «RF Forward Change Step» — Natural to Reverse
4) «LF Forward Change Step» — Reverse to Natural
5) «LF Backward Change Step» — Natural to Reverse
6) «RF Backward Change Step» — Reverse to Natural

Увага!
З метою стимулювання зростання майстерності танцювальних пар на міжнародному рівні, відкривається нова категорія – «Ювенали» (Advanced).
Категорія «Ювенали» (Advanced), при складанні хореографії в стандартній програмі, керується правилами для класу «С».

 

Категорії: «Діти» «Школа» «Н» «Е» «D» клас

Дозволяється:

Фігури:

Виконувати список фігур, описаних у підручниках, включно з примітками, зауваженнями та доповненями, згідно категорійності.

Рівняння, позиції, ступень повороту:

Рівняння, початкова та кінцева позиції і ступінь повороту повинні виконуватися так, як описані в підручниках, з зауваженнями включно, згідно категорійності.

Попередні та наступні:

Будь-які попередні та наступні фігури дозволяються, але тільки якщо вони відповідають вищезазначеним вимогам.

«С» клас

Дозволені всі фігури, які згадуються в попередніх і наступних фігурах, в зауваженнях до фігур у нижчезгаданих підручниках.

Рекомендовані хореографічні з¢єднання і фігури з «Таблиці фігур», загальних для кількох танців.

Дозволяється використовувати ускладнені ритми фігур, переносити фігури із танцю в танець, партнерові виконувати партію партнерки і навпаки. З’єднувати фігури частинами.

 

Підручники:

  1. Техніка Стандартних танців – Королівське Товариство Вчителів Танців (The Ballroom Technique ISTD)
  2. Техніка Стандартних танців – Гью Ховард, Інтернаціональна Танцювальна Асоціація Вчителів

(Technique of Ballroom Dancing Guy Howard IDTA)

ПОВІЛЬНИЙ ВАЛЬС

«Дебют, Школа»

1. «Закриті Зміни»

2. «Натуральний Поворот»

3. «Зворотній Поворот»

4. «Зовнішня Зміна» із закінченням в закритій позиції після кроків 1 — 3 фігури “Натуральний Поворот”,  виконання яких закінчене спиною ДЦ

 

«Н» клас

5.  «Натуральний Спін Поворот»

6.  «Недокручений Натуральний Спін Поворот»

7.  «Віск (7.1. «Віск Назад в кутку»)

8.  «Шасе з ПП»

9.  «Зміна Хезітейшн»

10.  «Зовнішня зміна» (закінчена в ЗП)

11.  «Прогресивне Шасе ВП»

«Е» — клас

12. «Закритий Імпетус»

13. «Зовнішня Зміна» закінчена в ПП

14. «Зворотнє  Корте»

15. «Віск Назад»

16. «Основне Плетіння»

17. «Плетіння з ПП після Віск»

18. «Подвійний Зворотній Спін»

19. «Лок Назад»

«D» — клас

20. «Зворотній Півот»

21. «Плетіння з ПП» після «Відкритий  Імпетус»

22. «Закритий Телемарк»

23. «Відкритий Телемарк»

24. «Відкритий Телемарк»  і «Крос Хезітейшн»

25. «Відкритий Телемарк» і «Крило»

26. «Закрите Крило»

27. «Відкритий Імпетус»

28.  «Відкритий Імпетус» і «Крос Хезітейшн»

29. «Відкритий Імпетус» і «Крило»

30. «Зовнішній Спін»

31. «Недокручений Зовнішній Спін»

32. «Поворотний Лок ВЛ»

33. «Поворотний Лок ВП»

34. «Дрег Хезітейшн»

35. «Ховер Корте»

«С» клас

 

36. «Відкритий Натуральний Поворот з ПП»

(як незалежна Фігура)

37. «Зворотній Фоловей і Сліп Півот»

38. «Натуральний Фолевей Поворот»

39. «Фоловей Віск»

40. «Біжучий Спін Поворот»

41. «Швидкий Натуральний Спін Поворот»

42. «Зворотній Віск»

43. «Контр Чек»

«Debut, School»

1. «Closed Changes»

2. «Natural Turn»

3. «Reverse Turn»

4. «Outside Change ended in closed position»

«N»   

5. «Natural Spin Turn»

6. «Underturned Natural Spin Turn»

7. «Whisk»

8. «Chasse From РР»

9. «Hesitation Change»

10. «Outside Change»

11. «Progressive Chasse to Right»

«Е»

12. «Closed Impetus»

13. «Outside Change Ended in PP»

14. «Reverse Corte»

15. «Back Whisk»

16. «Basic Weave»

17. «Weave From РР»

18. «Double Reverse Turn»

19. «Backward Lock»

«D»

20. «Reverse Pivot»

21. «Weave From PP»

22. «Closed Telemark»

23. «Open Telemark»

24. «Open Telemark and Cross Hesitation»

25. «Open Telemark followed by Wing»

26. «Closed Wing»

27. «Open Impetus Turn»

28. «Open Impetus and Cross Hesitation»

29. «Open Impetus and Wing»

30. «Outside Spin»

31. «Underturned Outside Spin»

32. «Turning Lock to Left»

33. «Turning Lock to Right»

34. «Drag Hesitation»

35. «Hover Corte»

«С»

36. «Passing Naturale Turn» from PP

37. «Fallaway Reverse Turn and Slip Pivot»

38. «Fallaway Natural Turn»

39. «Fallaway Whisk»

40. «Running Spin Turn»

41. «Quick Natural Spin Turn»

42. «Left Whisk»

43. «Contra Check»

 

 

 

«С»: Дозволені всі фігури, які згадуються в попередніх і наступних фігурах, в зауваженнях до фігур у вищезгаданих підручниках. Рекомендовані хореографічні з¢єднання і фігури з «Таблиці фігур», загальних для кількох танців.

Дозволяється використовувати ускладнені ритми фігур, переносити фігури із танцю в танець, з’єднувати фігури частинами, партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.

ТАНГО

 

«Е» клас

1. «Відкрите Закінчення»

2. «Прогресивний Боковий Крок»

3. «Прогресивна Ланка»

4. «Закритий Променад»

5. «Відкритий променад»

6. «Корте Назад»

7. «Відкритий Зворотній Поворот Партнерка Ззовні»

8. «Відкритий Зворотній Поворот Партнерка в Лінію»

9. «Прогресивний Боковий Крок у Зворотній Поворот»

10. «Натуральний Рок Поворот»

11. « Рок на ПН»

12. «Рок на ЛН»

13. «Натуральний Твіст Поворот»

14. «Натуральний Променадний Поворот»

15. «Натуральний Променадний Поворот в Рок Поворот»

16. «Фо Степ»

17. «Файв Степ»

«D» клас

18. «Зворотній Файв Степ»

19. «Променадна Ланка»

20. «Відкритий Променад Назад»

21. «Зовнішній  Свівл» (4 варіанта)

22. «Фоллевей Променад»

23. «Зміна Фо степ»

24. «Браш Теп»

25. «Фоллевей Фо степ»

26. «Основний Зворотній Поворот»

27. «Чейс»

28. «Фоллевей Зворотній і Сліп Півот»

29. «Зворотній Півот»

 

«С» клас

 

30. «Контр Чек»

31. «Оверсвей»

32. «Дроп Оверсвей»

 

«С»: Дозволені всі фігури, які згадуються в попередніх і наступних фігурах, в зауваженнях до фігур у вищезгаданих підручниках. Рекомендовані хореографічні з¢єднання і фігури з «Таблиці фігур», загальних для кількох танців.

Дозволяється використовувати ускладнені ритми фігур, переносити фігури із танцю в танець, з’єднувати фігури частинами, партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.

 

 

«Е»

1. «Open Finish»

2. «Progressive Side Step»

3. «Progressive Link»

4. «Closed Promenad»

5. «Open Promenade»

6. «Back Corte»

7. «Open Reverse Turn Lady Outside»

8. «Open Reverse Turn Lady in Line»

9. «Progressive Side Step Reverse Turn»

10. «Natural Rock Turn»

11. «Rock on Right Foot»

12. «Rock on Left Foot»

13. «Natural Twist Turn»

14. «Natural Promenade Turn»

15. «Natural Promenade Turn»

16. «Four Step»

17. «Five Step»

«D»

18. «Reverse Five Step»

19. «Promenade Link»

20. «Back Open Promenade»

21. «Outside Swivl»

22. «Fallaway Promenade»

23. «Four Step Change»

24. «Brash Tap»

25. «Fallaway Four Step»

26. «Basic Reverse Turn»

27. «Chase»

28. «Fallaway Reverse Turn and Slip Pivot»

29. «Reverse Pivot»

 

«С»

 

30. «Contra Check»

31. «Oversway»

32. «Drop Oversway»

ВІДЕНСЬКИЙ ВАЛЬС

«D» клас

1. Натуральний Поворот
2. Зворотній Поворот
3. Зміна Вперед з ПН – з Натурального Повороту в Зворотній
4. Зміна Вперед з ЛН – зі Зворотнього Повороту в Натуральний
5. ЛН Назад – Зміна з Натурального Повороту в Зворотній
6. ПН Назад – Зміна зі Зворотнього Повороту в Натуральний

«С» клас

7. Спін з легкою пружною дією і Натуральний Півот (не більше 2-х тактів підряд).

Виконуються послідовно. На кроці. Вперед виконується легка пружна дія. 2 кроки на 1такт.

 

«D»

 

1. Natural Turn

2. Reverse Turn

3. RF Forward Change Step – Natural  to Reverse

4. LF Forward Change Step – Reverse to Natural

 

5. LF Backward Change Step – Natural  to Reverse

6. RF Backward Change Step – Reverse to Natural

«С»

7. Spin with light springy action and Natural Pivot (not more than 2 times in succession).

Figures come sequentially. A light springy action is present on Forward step. 2 steps per 1 bar.

 

 

ФОКСТРОТ

«С» клас

1. «Перо Крок»

2. «Три Кроки»

3. «Натуральний Поворот»

4. «Зворотній Поворот»

5. «Закритий Імпетус і Перо Закінчення»

6 . «Натуральне Плетіння»

7. «Зміна Напрямку»

8. «Основне Плетіння» (Плетіння після 1-4 Зворотної Хвилі)

9. «Закритий Телемарк»

10. «Відкритий Телемарк» і «Перо Закінчення»

11. «Топ Спін»

12. «Ховер Перо»

13. «Ховер Телемарк» (може закінчуватись в ПП)

14. «Натуральний Телемарк»

15. «Ховер Крос» (також з ПП)

16. «Відкритий Імпетус»

17. «Відкритий Телемарк», «Прохідний Натуральний Поворот», «Зовнішній Свівл» і «Перо Закінчення»

18. «Плетіння з ПП»

19. «Зворотня Хвиля»

20. «Натуральний Твіст Поворот»

а) «Натуральний Твіст Поворот»

з закінченням у «Натуральне Плетіння»

б) «Натуральний Твіст Поворот»

в «Закритий Імпетус і Перо Закінчення»

в) «Натуральний Твіст Поворот»

з закінченням «Відкритий Імпетус»

21. «Вигнуте Перо і Перо Назад»

22. «Натуральний Зиг Заг з ПП»

23. «Фолевей Зворотній і Сліп Півот»

24. «Натуральний Ховер Телемарк»

25. «Баунс Фолевей з Плетіння  Закінченням»

26. «Швидке Натуральне Плетіння з ПП»

27. «Продовжена Зворотня Хвиля»

28. «Швидкий Відкритий Зворотній»

29. «Зворотній Півот»

30. «Подвійний Зворотній Спін»

31. «Вигнуті Три Кроки »

 

 

 

«С»

1. «Feather Step»

2. «Three Step»
3. «Natural Turn»

4. «Reverse Turn»

5. «Closed Impetus and Feather Finish»

6. «Natural Weave»

7. «Change of Direction»

8. «Basic Weave»

9. «Closed Telemark»

10. «Open Telemark Feather Ending»

11. «Top Spin»

12. «Hover Feather»

13. «Hover Telemark»

14. «Natural Telemark»

15. «Hover Cross»

16. «Open Impetus Turn»

17. «Open Telemark, Passing Natural Turn, Outside Swivel, Feather Ending»

18. «Weave from PP»

19. «Reverse Wave»

20. «Natural Twist Turn»

 

 

 

 

 

 

21. «Curved Feather to Back Feather»

22. «Natural Zig-Zag from PP»

23. «Fallaway Reverse Turn and Slip Pivot»

24. «Natural Hover Telemark»

25. «Bounce Fallaway with Weave Ending»

26. «Quick Natural Weave from PP»

27. «Extended Reverse Wave»

28. «Quick Open Reverse Turn»

29. «Reverse Pivot»

30. «Double Reverse Spin»

31. «Curved Three Step»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВІКСТЕП

 

«Н» клас

1. «Четвертний Поворот ВП»

2. «Четвертний Поворот ВЛ»

3. «Натуральний Поворот» (також у кутку)

4. «Натуральний Поворот з Хезітейшн»

5. «Натуральний Півот Поворот»

6. «Натуральний Спін Поворот»

7. «Недокручений Натуральний Спін Поворот»

8. «Прогресивне Шасе»

9. «Зворотній Поворот»

10. «Локстеп Вперед»

11. «Локстеп Назад»

12. «Прогресивне Шасе ВП»

13. «Тіпль Шасе ВП» (в кутку)

14. «Тіпль Шасе ВП» (вздовж сторони майданчика)

15. «Тіпль Шасе ВЛ

16. «Біжуче Закінчення»

17. «Натуральний Поворот» і «Локстеп Назад»

 «Е» клас

18. «Закритий Імпетус»

19. «Подвійний Зворотній Спін»

20. «Зиг Заг, Лок Назад, Біжуче Закінчення»

21. «Крос Шасе»

22. «Зміна Напрямку»

23. «V6»

24. «Зовнішня Зміна» (закінчена в ЗП)

 

«D» клас

25. «Зворотній Півот»

26. «Швидкий Відкритий Зворотній»

27. «Біжучий Натуральний Поворот»

28. «Чотири Швидкіх Біжучіх»

29. «Румба Крос»

30. «Ховер Корте»

31. «Закритий Телемарк»

32. «Тіпсі ВП»

33. «Тіпсі ВЛ»

34. «Шість Швидких Біжучих»

35. «Фіш Тейл»

 «С» клас

36. «Крос Свівл»

37. «Біжуче Крос Шасе»

38. «Відкритий Імпетус»

39. «Відкритий Телемарк»

40. «Прохідний Натуральний Поворот»  з ПП

41. «Біжуче Закінчення»  закінчене в ПП

42. «Зовнішня Зміна» закінчена в ПП

 

 

Дозволені всі фігури, які згадуються в попередніх і наступних фігурах, в зауваженнях до фігур у вищезгаданих підручниках. Рекомендовані хореографічні з¢єднання і фігури з «Таблиці фігур», загальних для кількох танців.

Дозволяється використовувати ускладнені ритми фігур, переносити фігури із танцю в танець, з’єднувати фігури частинами, партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.

 

 

«N»

1. «Quarter Turn to Right»

2. «Quarter Turn to Left»

3. «Natural Turn at a corner»

4. «Natural Turn with Hesitation»

5. «Natural Pivot Turn»

6. «Natural Spin Turn»

7. «Underturned Natural Spin Turn at a corner»

8. «Progressive Chasse»

9. «Reverse Turn»

10. «Forvard Lock Step»

11. «Backward Lock Step»

12. «Progressive Chasse to Right»

13. «Tipple Chasse to Right at a corner»

14. «Tipple Chasse to Right along side of room»

15. «Tipple Chasse to Left»

16. «Running Finish»

17. «Natural Turn and Backward Lock Step»

«Е»

18. «Closed Impetus Turn»

19. «Double Reverse Spin»

20. «Zig-Zag Backward Lock Step Running Finish»

21. «Cross Chasse»

22. «Change of Direction»

23. «V6»

24. «Outside Change»

 

«D»

25. «Reverse Pivot»

26. «Quick Open Reverse Turn»

27. «Running Right Turn»

28. «Four Quick Run»

29. «Rumba Cross»

30. «Hover Corte»

31. «Closed Telemark»

32. «Tipsy to Right»

33. «Tipsy to Left»

34. «Six Quick Run»

35. «Fishtail»

 «С»

36. «Cross Swivel»

37. «Running Cross Chasse»

38. «Open Impetus Turn»

39. «Open Telemark»

40. «Passing Natural Turn»

41. «Running Finish» еnding РР

42. «Outside Change» еnding РР

Таблиця фігур, загальних для декількох танців

ПОВІЛЬНИЙ ВАЛЬС ФОКСТРОТ КВІКСТЕП ТАНГО
«Закритий Імпетус Поворот» 1 2 3 П Ш Ш П П П — — —
«Відкритий Імпетус Поворот» 1 2 3 П Ш Ш П П П — — —
«Закритий Телемарк» 1 2 3 П Ш Ш або Ш Ш П П П П або П Ш Ш Ш Ш П
«Відкритий Телемарк» 1 2 3 П Ш Ш або Ш Ш П П П П або П Ш Ш Ш Ш П
«Подвійний Зворотній Спін» 1 2 і 3 або 1 2 3 і П Ш і Ш або Ш Ш і Ш П П Ш Ш або П Ш І Ш — — —
«Зовнішня Зміна» 1 2 3 П Ш Ш П Ш Ш — — —
«Зовнішній Спін» 1 2 3 П Ш Ш або і Ш Ш П П П Ш Ш П

або і Ш Ш

«Недокручений Зовнішній Спин» 1 2 3 П Ш Ш або і Ш Ш П П П Ш Ш П

або і Ш Ш

«Прохідний Натуральний Поворот» 1 2 3 П Ш Ш П Ш Ш Ш Ш П
«Прогресивне Шасе ВП» 1 2 і 3 П Ш і Ш П Ш Ш П — — —
«Зворотній Фоловей і Сліп півот» 1 2 і 3 П і Ш Ш П Ш Ш П Ш Ш Ш Ш
— ,, — 1 2 3 і П Ш Ш і Ш Ш П і
— ,, — 1 і 2 3 П Ш І Ш
— ,, — П Ш Ш П
«Зворотній Півот» і П  або  Ш  або  і П або Ш і або Ш

або П

«Біжуче закінчення» 1 2 3 П Ш Ш Ш Ш П або П Ш Ш  

 

 

 

 

 

 

«Локстеп Вперед» 1 2 і 3 — — — П Ш Ш П
«Локстеп Назад» 1 2 і 3 — — — П Ш Ш П
«Поворотний Лок ВП» 1 і 2 3 — — — Ш Ш П П або Ш Ш Ш Ш
«Вигнуте Перо» 1 2 3 П Ш Ш П Ш Ш
«Вигнуте Перо из ПП» 1 2 3 П Ш Ш П Ш Ш
«Вигнуте Перо в Перо Назад» 1 2 3   1 2 3 П Ш Ш   П Ш Ш П Ш Ш     П Ш Ш
«Вигнуті Три Кроки » 1 2 3 П Ш Ш — — —
«Ховер Корте» 1 2 3 П Ш Ш або П П П П П П або  П Ш Ш
«Біжуче Крос Шасе» 1 2 і 3 або 1 і 2 3 — — — П Ш Ш П або П П Ш Ш
«Натуральний Спін Поворот» 1 2 3   1 2 3 — — — П Ш Ш   П П П
«Недокручений Натуральний Спін Поворот» 1 2 3   1 2 3 — — — П Ш Ш   П П П
«Натуральний  Поворот Хезітейшн» 1 2 3   1 2 3 — — — П Ш Ш   П П П
«Віск» 1 2 3 П Ш Ш — — — Ш Ш П
«Віск Назад» 1 2 3 П Ш Ш — — — Ш Ш П
«Контр чек» 1 2 3 П Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш П

або П Ш Ш

«Оверсвей» 1 2 3   1 2 3 Ш Ш П П П Ш Ш П П П Ш Ш П П П